Komunikat

Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedzią o informacji dla Państwa czekających na wizytę lekarską z powodu dolegliwości migrenowych pragnę poinformować o tym, że intensywnie pracujemy nad zorganizowaniem miejsca takich przyjęć. Bogatsi o doświadczenia organizacyjne z pierwszych 2 miesięcy przyjęć pacjentów z migrenami próbujemy zrobić to tak, by praca, ktorej celem jest niesienie Wam ulgi w cierpieniu, mogła być wykonywana w jak najdogodniejszych dla wszystkich miejscu i warunkach. Jednocześnie informuję Państwa o tym, że zostałem zmobilizowany przez polskie autorytety medyczne do pracy naukowej, co stwarza nadzieję na dotarcie z pomocą do pacjenta „migrenowego” na większą skalę, aniżeli to możliwe w perspektywie przyjęć w jednej poradni okulistycznej. Stanowi to też o możliwościach udowodnienia mechanizmu migrenowego, odpowiedzialnego najprawdopodobniej za wiele chorób, z którymi migrena do tej pory wiązana była tylko statystycznie (np. jaskra, NAION, tętniaki i udary mózgu; zagadnienie opisane w publikowanych przeze mnie artykułach na naszej stronie). Mam również przyjemność poinformowania Państwa odwiedzających naszą stronę o otrzymaniu z Urzędu Patentowego RP „Sprawozdania o stanie techniki zgłoszenia patentowego” zaprojektowanego przeze mnie tonometru oka, które nie podważyło nowości i poziomu wynalazczego mojego wynalazku w odniesieniu do głównego zastrzeżenia patentowego wniosku. W chwili obecnej próbujemy pozyskać fundusze na prace nad tym sprzętem, który w przypadku pozytywnego przejścia badań ma szanse stać się urządzeniem mierzącym skutecznie i nieinwazyjnie ciśnienie komory tylnej i ciała szklistego oka, czyli ten parametr, który wg mnie obok niskiego ciśnienia rozkurczowego odgrywa najważniejszą rolę w mechanizmie migreny, czy jaskry „normalnego” ciśnienia. Wszystkich Państwa zapraszamy do naszego forum dyskusyjnego, gdzie będzie można podzielić się doświadczeniami w walce z migreną i wymienić argumentami medycznymi, dotyczącymi poruszanych przez nas problemów. Prosimy też o odwiedzanie naszej strony, co pozwoli Państwu uzyskać informacje dotyczące dalszych ustaleń odnośnie badania chorujących na migrenę i inne choroby, wiążące się z mechanizmem migrenowym   opisanym przeze mnie. Z poważaniem – Piotr Nogal