Piotr Nogal – o mnie


Nazywam się Piotr Nogal. Jestem Lekarzem… człowiekiem, który postanowił poświęcić swoje życie innym… tym, który codziennie chodzi spać z myślą o pacjentach, których trudne przypadki spędzają sen z powiek…

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, który w latach 1991 – 1997 miał okazję pobierać nauki medyczne od jednych z najwspanialszych wykładowców medycyny w Polsce, a pewnie i na świecie. Uczony byłem w pocie i łzach logicznego myślenia w dochodzeniu do najbardziej trafnych wniosków w granicach opisanej wiedzy medycznej i poszukiwania niestandardowych rozwiązań w chwilach, gdy ze ścieżki przewidywalnej i odkrytej medycyny zejść trzeba na tereny niewiedzy i podpierać się sumieniem, rozsądkiem i logiką… wszystkimi atrybutami „ars medica”, gdyż tylko dla artystów w tym zawodzie zarezerwowane są wdzięczność i uśmiech pacjentów na koniec trudnego dnia, kiedy kolejny raz wygrywamy z nieznanym jeszcze przed chwilą…

Jestem absolwentem jednej z najlepszych humanistycznych szkół wyższych w Polsce, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie w duchu kalokagatii („piękny i mądry”) uczono mnie nieograniczonego sztywnymi regułami myślenia, kreatywności i walki z przeszkodami stojącymi na drodze do doskonalenia samego siebie… gdzie w duchu poszerzania horyzontów uczony byłem powiązań między anatomią, fizjologią, a biochemią… wreszcie gdzie podczas egzaminu z Medycyny Sportowej zostałem zauważony przez czujnego Pedagoga-Lekarza i „skierowany” na studia medyczne w tak delikatny i sugestywny zarazem sposób, że nie pozostało mi nic innego, jak wyjść z podpisanym indeksem i pilnie skierować swe kroki na ścieżkę doświadczanego przeciwnościami losu medyka, która oznaczała pot i łzy nieznane mi w takim stopniu w walce z samym sobą podczas wielu lat uprawiania sportu wyczynowego…

Jestem wreszcie człowiekiem, który jako pierwszy na świecie opisał mechanizm migreny, jaskry niskiego ciśnienia i powstawania zamykającego się kąta przesączania oraz wytłumaczył mechanizmy powstawania wybranych przypadków: krótkowzroczności, stożka rogówki i padaczki idiopatycznej u dzieci, a także wielu innych schorzeń uznawanych do tej pory za idiopatyczne … jestem autorem klasyfikacji morfologicznej tęczówki i zespołu Oczno-Objawowego Nogala „Eye-CHILD”, autorem metody leczenia niedowidzenia „NOGAL” (New Optimization of  Gamble in Amblyopia Lead) i wynalazku, jakim jest tonometr komory tylnej oka.

Piotr Nogal.
Lekarz – Okulista.

——————————————————–

  1. Certyfikat z języka niemieckiego C1 Medizin POBIERZ
  2. Approbation POBIERZ
  3. Mittgliedsbescheinigung z Aerztekammer POBIERZ
  4. Patent na tonometr tylnej komory oka POBIERZ
  5. Urkunde Facharzt fuer Agenheilkunde – POBIERZ
  6. Potwierdzenie rozpoznania Dyplomu Lekarza w Szwajcarii. POBIERZ 
  7. Potwierdzenie rozpoznania Dyplomu Specjalisty Okulistyki w Szwajcarii POBIERZ