Piotr Nogal – o mnie

Nazywam się Piotr Nogal. Jestem polskim lekarzem, okulistą. Z zamiłowania do medycyny holistycznej zajmuję się też neuro-okulistyką. Poświęcam moje życie pacjentom i rozwojowi medycyny.

Jestem absolwentem elitarnej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1991–1997). Uczony byłem w niej logicznego myślenia w granicach opisanej wiedzy medycznej, które dało mi umiejętność poszukiwania niestandardowych rozwiązań w chwilach, gdy ze ścieżki przewidywalnej i odkrytej medycyny zejść trzeba na tereny niewiedzy i podpierać się naukami podstawowymi w medycynie, sumieniem, rozsądkiem oraz logiką… wszystkimi atrybutami „ars medica”, które pozwalają nam wygrać z nieznanym jeszcze przed chwilą mechanizmem choroby…

Jestem też absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1988-91/1992-94); Dyplomowanym Nauczycielem Wychowania Fizycznego. To w AWF podczas zdanego z wyróżnieniem egzaminu z Medycyny Sportowej zachęcono mnie do studiowania medycyny.

Pracując jako lekarz wojskowy w Siłach Powietrznych czy uprawiając nurkowanie obserwowałem zależności kondycji organizmu od zmiennego ciśnienia atmosferycznego. Chcąc dokładniej badać te mechanizmy praktykuję w szwajcarskich Alpach, w których zjawiska fenowe i częste zmiany ciśnienia atmosferycznego zdają się mieć wpływ na jaskrę, bóle głowy czy migrenę.

Opisałem hipotezę hydrauliczną mechanizmu migreny i jaskry normalnego ciśnienia zależnych od zjawiska wyrównania ciśnień w komorze tylnej i naczyniówce oka. Zjawisko, na którym oparłem moją hipotezę, opisał jako pierwszy w historii medycyny polski okulista – prof. Jan Lauber (1936 r.).

Jestem współautorem hipotezy hydraulicznej fenomenu Uhthoffa w stwardnieniu rozsianym i NMO (Neuromyelitis optica; Choroba Devica); prezentacja podczas Międzynarodowego Sympozjum Neurologicznego „CONy 2019”.

Jestem wynalazcą nieinwazyjnego tonometru komory tylnej oka człowieka opatentowanego w Europejskim Urzędzie Patentowym:

https://patentimages.storage.googleapis.com/76/cf/7a/1d69764d04990d/EP3099217B1.pdf

WordPress PopUp