Praca prezentowana w dniach 16-18.06.2016 r. na Sympozjum Okulistycznym we Wrocławiu – „Mechanizm migreny („MIGRAINE”) Nogala a jaskra pierwotna otwartego kąta „normalnego” ciśnienia w świetle teorii „mechanicznej” i „naczyniowej” uszkodzenia nerwu wzrokowego”

Szanowni Państwo,

pragnę przedstawić Państwu na naszej stronie moją pracę, prezentowaną w dniach 16-18.06.2016 r. na Sympozjum Okulistycznym we Wrocławiu (Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Okulistycznego) organizowanym przez Szefową Sekcji Jaskry PTO, Panią Profesor Martę Misiuk-Hojło, z kierowanym przez nią zespołem z Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Za możliwość prezentacji tej pracy jeszcze raz dziękuję Pani Profesor M. Misiuk-Hojło.

Przedstawiana przeze mnie w formie plakatu praca: „Mechanizm migreny („MIGRAINE”) Nogala a jaskra pierwotna otwartego kąta „normalnego” ciśnienia w świetle teorii „mechanicznej” i „naczyniowej” uszkodzenia nerwu wzrokowego” wpisała się w dobrze w pierwsze od dawna tak ciekawe sympozjum, obfitujące w nowatorskie i odkrywcze prace z zakresu Glaukomatologii: Profesor M. Misiuk-Hojło, Profesora M. Rękasa, Dr. P. Krzyżanowskiej-Berkowskiej, czy wreszcie Prof. M. H. NIżankowskiej oraz zespołu koleżanek i kolegów z Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Prezentowane podczas sympozjum prace o tematyce jaskrowej stanowią żywy dowód na to, że polska okulistyka ma szanse odegrać wiodącą rolę w wyjaśnieniu wielu zagadek z pogranicza neurologii i okulistyki właśnie, np. jaskry „niskiego” ciśnienia, migreny, choroby Parkinsona i wielu innych, niewyjaśnionych do tej pory, schorzeń. Trudno nie dopatrzeć się w tym wreszcie pozytywnej reakcji środowiska okulistycznego na moje odkrycie mechanizmu migreny w 2013 roku, będącej wg mnie skutkiem nadciśnienia wewnątrzczaszkowego spowodowanego nadciśnieniem ocznym. Po pierwszych chaotycznych, czasem wręcz sarkastycznych i agresywnych, reakcjach niektórych lekarzy na moje rewolucyjne w skali światowej medycyny odkrycie, kolejne ośrodki i autorytety idą teraz najwyraźniej jego tropem, czego przykładem jest choćby przedstawienie przez Prof. Niżankowską problemu zamykającego się kąta przesączania u ludzi młodych; patrz moja prezentacja na sympozjum „Chirurgia okulistyczna” w Katowicach 2014 r., „ANNA” – Abnormalities in Near Normal Angle, gdzie opisałem i prezentowałem leczenie zaburzeń neurookulistycznych (np. migreny i neuralgii trójdzielnej) u młodych pacjentów z nietypowym kątem przesączania, zamykającym się w pewnych specyficznych warunkach, czy też moje plakaty prezentowane na „Sympozjum Chorób rogówki” w Wiśle w 2014 r., gdzie przedstawiłem nie tylko mój tonometr, ale i problem zróżnicowania ciśnień w obu komorach oka i warunkowane tym nadciśnienie czaszkowe, powodujące szereg zaburzeń OUN (ośrodkowego układu nerwowego)…

Prezentowany przeze mnie obecnie plakat zawiera opisany schematycznie i przedstawiony „w pigułce” (musiałem zmieścić się na 5 stronach), odkryty przeze mnie, mechanizm migreny, tożsamy w początkowej fazie (dotyczącej bezpośrednio oka), z mechanizmami niewyjaśnionych przed moimi odkryciami takich schorzeń okulistycznych jak: jaskra „niskiego” ciśnienia, AION, zakrzep żyły środkowej siatkówki (CRVO), neuralgia trójdzielna, czy migrena okoporażenna i niewyjaśniony wcześniej przez odkrywców, a wytłumaczony przeze mnie, mechanizm zespołu Tolosy-Hunta…

Mam nadzieję, że zapoznanie się jeszcze większego grona lekarskiego z prezentowanym przeze mnie od 3 lat mechanizmem migreny pozwoli cieszyć się efektami udanego leczenia wymienionych powyżej schorzeń coraz większej liczbie pacjentów i prowadzących to leczenie i badania kliniczne lekarzy, co niektórzy najwyraźniej już czynią, powiększając grono lekarskie o zwolenników mojego mechanizmu, co przy okazji pozwoli przekonać się większej grupie okulistów do konieczności pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego moim tonometrem komory tylnej i ciała szklistego.

Z lekarskim pozdrowieniem

Piotr Nogal

LINK DO PLAKATU