Wystąpienie na IV Międzynarodowym Forum Chirurgii Okulistycznej w Katowicach – 26 kwietnia 2014 r.

Szanowni Państwo, 26 kwietnia 2014 dr Piotr Nogal wystąpi na IV Międzynarodowym Forum Chirurgii Okulistycznej w Katowicach.

Tematem wystąpienia będą:

„Skuteczność leczenia migreny i innych wybranych zaburzeń neurologicznych Yag-irydotomią w obserwacji retrospektywnej ANNA (Abnormalities in Near Normal Angle).”

“Eficacy of Yag-iridotomy in treatment of a migraine and other chosen neurological disorders in retrospective observation ANNA (Abnormalities in Near Normal Angle).”

ORAZ

„Definicja, rozpoznanie i leczenie Zespołu Dziecięcego „O/O” (Oczno-Objawowego) Nogala – „EyeCHILD” Nogal Syndrom (Cardiac Head/ache Indigestion Languish Disorders) na podstawie oceny retrospektywnej wyników leczenia dzieci mydriatykiem i/lub mydriatykiem/cykloplegikiem podawanym do worka spojówkowego w przypadku wybranych zaburzeń neurologicznych, takich jak migrena dziecięca i padaczka idiopatyczna z ich objawami ogólnoustrojowymi.

„Definition, diagnosis and treatment of „EyeCHILD” Nogal Syndrome (Cardiac Head/ache Indigestion Languish Disorders) on the basis of retrospective evaluation of the results of treating children with mydriatics and/or mydriatics/cycloplegics administered into the conjunctival sac for some neurological disorders such as children migraine and idiopathic epilepsy with their systemic symptoms.