Nasze cele

Cele tworzenia strony Nogal Medicine.

Strona ta ma stanowić narzędzie komunikacyjne służące jak najszybszej wymianie informacji między:

Nami (lekarzami a pacjentami),
Nami (lekarzami a lekarzami),
Nami (lekarzami a pomysłodawcami; naukowcami z tytułami naukowymi, autorytetami medycznymi, twórcami pomysłów i myślicielami dowolnego wykształcenia i doświadczenia, których praca intelektualna wpłynąć może dodatnio na rozwój medycyny dla dobra każdego z nas…wszyscy  jesteśmy ludźmi i każdy z nas narażony jest w dzisiejszym świecie na takie, czy inne schorzenia).

Materiały zawierane na stronie będą ogólnodostępnymi, a ich ujawnianie odbywać się będzie automatycznie lub w miarę możliwości administrowania zasobami jak najszybciej, w cyklu ustalonym w ciągu pierwszego kwartału funkcjonowania strony internetowej. Zadbamy o to, by kształt strony stanowił o niemożliwości zdyskredytowania jej w opinii odbiorców, chcąc przy okazji zapewnić wolność w zamieszczaniu materiałów autorom.

Data pojawienia się materiałów medycznych z nowymi metodami, wynalazkami w medycynie czy odkryciami nowych mechanizmów leczenia stanowić będzie jednocześnie zabezpieczenie praw autorskich twórcy, który nie będzie się dzięki temu musiał stresować, by jego praca, czy cel poszukiwań nie znalazły „przez przypadek” innego autora. Zapewnimy też publikującym u nas możliwość administrowania własnymi pracami. Pozwoli to twórcom na dalszą pracę w atmosferze względnego komfortu wobec wymiany poglądów z innymi naukowcami jeszcze w okresie oczekiwania na publikację w fachowym czasopiśmie medycznym, czy prezentację podczas oczekiwanego  w przyszłości sympozjum.

W kontakcie z Państwem postaramy się zorganizować wspólnie tę stronę internetową tak, by maksymalnie skrócić okresy „ciszy naukowej” między odkryciem, wynalezieniem sprzętu, czy opracowaniem nowej metody leczenia, a jego publikacją, która do tej pory stanowiła jedyną formę zabezpieczenia prawa autorskiego. Pozwoli to nam na przyspieszenie postępu w medycynie spowalnianego teraz niejednokrotnie, przez kilkunastomiesięczne oczekiwanie na zgodę na publikację. Mamy nadzieję, że opublikowanie materiałów na naszej stronie, przynajmniej częściowe, mobilizująco  wpłynie na grona recenzentów i wydawców, do których do tej pory wciąż należy decyzja o opublikowaniu takiej, czy innej pracy medycznej.

Prezentowane na stronie prace, wynalazki, czy odkrycia i pomysły stanowić będą zbiór, z którego każdy odwiedzający stronę będzie mógł korzystać dowolnie dla dobra rozwoju medycyny, nie zapominając jednak o prawie autorskim, potwierdzonym już datą zamieszczenia na naszej stronie przez twórcę. Mam nadzieję, że tworząc tę stronę w trosce o dobro człowieka, przyczynimy się do przyspieszenia postępu medycyny, hamowanego do tej pory niejednokrotnie czasowymi ograniczeniami w wymianie informacji między nami.  Oczekujemy, że materiały prezentowane na stronie zgłaszane będą przez Państwa też w języku angielskim, co pozwoli im natychmiast znaleźć się im w obrocie za granicami naszego kraju w przestrzeni internetu wolnej od jakichkolwiek w tym momencie ograniczeń.

Marzeniem autorów strony jest też organizowanie cyklicznego forum dyskusyjnego dla autorytetów medycznych, specjalistów innych dziedzin i zwykłych lekarzy praktyków oraz ludzi spoza zdefiniowanego obszaru naukowego, których różne od naszego podejście do poruszanych problemów stanowić może przy braku obciążeń daną dziedziną nauki o wystąpieniu piorunów w „burzy mózgów” i progresie w nauce.

Już dzisiaj, 01.04.2014 r. zapraszamy Państwa do korzystania ze strony, która właśnie powstaje na Państwa oczach. Zapraszamy Tych, którzy chcą żywo uczestniczyć w jej tworzeniu jak i Tych którzy chcą z niej po prostu skorzystać. Zapraszamy tych z Państwa, których marzeniem i powołaniem jest pomaganie ludziom w chorobie, również przez dodatni wpływ na rozwój medycyny, jak i Tych którzy potrzebują od nas pomocy i dotknięci problemem choroby mocno na nas liczą.

Z poważaniem

Piotr Nogal
Lekarz – Okulista